På onsdag ska ni hjälpa varandra med Japans historia.

  1. Imperiepolitik och Första världskriget
  2. Mejirestaurationen, modernisering och industrialiseringen fram till Börskraschen
  3. Fallet ner i den Mörka Dalen, Jordbävning och Börskrasch
  4. Andra världskriget och Det japanska undret.

Jag delar in er och första halvtimmen läser ni in er på er grupps period.

Efter en halvtimme så samlas en från varje grupp i en ny grupp och Ettan förklarar för de andra vad det handlar om, sen Tvåan osv. 

Avsluta med klassdiskussion.