Examination Latinamerika 

Fråga

Varför går utvecklingen i Nord- och Sydamerika så olika under 1800- och 1900-talen? Titta på de utvecklingsvägar (Rasismen, motsättningen stad – land, trycket från imperialismen / omvärlden och världskrigen) och analysera dem som förklaringsmodell. En jämförelse mellan hur de påverkade Nord- och Sydamerika är en analysmodell. Ett sätt kan vara att titta på de olika utvecklingsvägarna och se vilken / vilka av dem som enligt dig faktiskt hjälper oss att förstå skillnaderna mellan Nord- och Sydamerika.

 

Formalia:

Jag tänker mig ca 2 A4 sidor text. Ni får skriva på lektionstid måndagen 11 oktober och onsdagen 13 oktober och får använda hjälpmedel, anteckningar osv. Inlämning sker onsdagen 13 oktober kl 23:59. Det ska i sig räcka att ni skriver under lektionstid men ni kan fortsätta arbetet hemma. 

 

 Betyg  E   C  A
 Analys 

 Du återger fakta som i sig har med frågan att göra men drar inga egentliga slutsatser ur faktan. 

 Du hanterar fakta osäkert

 Du drar enkla slutsatser

Du har relevant fakta och du drar slutsatser men den röda tråden saknas mellan fakta och slutsatser.

Du hanterar fakta med säkerhet.

Du drar välgrundade slutsatser. 

Du använder relevant fakta för att dra nyanserade slutsatser. 

Du hanterar fakta nyanserat och analytiskt

Du drar nyanserade analytiska slutsatser.

Chiles historia i en mindmap

Klicka på länken för att ladda ner den.

 

 

 

 

 

 

 

 

Latinamerika under Kalla kriget.

USA har åtminstone sedan 1823 och Monroedoktrinen ansett att Latinamerika är deras bakgård. Alltså att europeiska stater, främst Frankrike och Storbritannien, ska hålla sig borta ifrån kontinenten. Under 1800-talet så hamnade USA i konflikt med Mexiko om Texas och Kalifornien 1846 och 1848 och mot Spanien 1898. Även ekonomiskt hade USA stort inflytande och dominans över kontinenten. 

Att latinamerikanska stater var skeptiska mot USA redan innan Kalla kriget började var alltså inte så konstigt. 

Kalla kriget utvecklades och blev betydligt kallare under slutet av fyrtiotalet för att i Koreakriget bli en regelrätt konflikt. I Koreakriget såg USA att en konflikt mellan "Världskommunismen" och Väst kunde bryta ut och att det inte var givet vem som skulle vinna. Om samma utveckling skulle ske på den amerikanska planethalvan så skulle det vara en katastrof. 

Alltså började USA i början av femtiotalet att leta efter potentiella kommunister i ledningen för latinamerikanska länder. Nationalisering av naturtillgångar var en politisk handling som gjorde USA nervösa. Det var också väldigt impopulärt bland de amerikanska företag som ofta ägde stora delar av ländernas naturtillgångar. 

Sovjetunionen var innan Kuba ganska ointresserade av utvecklingen i Latinamerika och hade fokus på Europa.

Guatemala 1954

USA:s aktiva politik på kontinenten började i Guatemala 1954 när CIA ledde statskuppen emot Árbenz. Anledningen till att USA ville ha bort honom var att han genomförde landreformer som gick emot United Fruits intressen.  

Kuba 1959

Fidel Castros revolution på Kuba kom att skaka om Latinamerika rejält. Från början var Castro inte kommunist utan snarare nationalist. Han ville förstatliga land och naturtillgångar. Han ville slänga ut amerikanska intressen men var inte kommunist till att börja med i ideologiskt hänseende. 

När USA försöker invadera Kuba med landstigningen vid Grisbukten 1961 så vänder Castro sig helt och hållet till Sovjetunionen för hjälp och militärt stöd. Kubakrisen 1962 och Världen som under några dagar befinner sig på randen till ett förgörande kärnvapenkrig blir ett skräckexempel på hur illa det kan gå för USA. Hädanefter så måste alla sovjetiska framtryckningar på kontinenten stoppas. 

Dominikanska republiken 1965

Sedan 1930-talet så styrdes landet av en galen diktator, Trujillo, som bland annat gjorde sig skyldig till folkmord på haitier. Han styrde landet USA-vänligt. När han mördas 1961 så blir det en period av politiska oroligheter och 1965 efter demokratiska val så befarar president Lyndon B Johnson i USA att en kommunistvänlig regering ska tillträda och invaderar ön med 30 000 soldater. Händelsen kommer i skymundan av Vietnamkriget som bryter ut samma år.

Chile 1973 

I Chile så vinner socialisten Salvador Allende valet och inleder en nationaliseringsvåg av ekonomin. Det stoppas i en mycket blodig statskupp av militären och en högerdiktatur under Augusto Pinochet inleds. CIA är mycket aktiva i hjälpen till militären.

Nicaragua 1978

El Salvador 1980

Grenada 1983

Iran - Contras 1986 

 

Frågor 

Vad gjorde USA för att orsaka utvecklingen på kontinenten? 

Undersök vilka vänstergueriller det fanns i Latinamerika under 60 - 80-talen, titta t ex på Columbia och Peru, var fick de sina vapen och pengar i från? Fanns det vänsterguerillor i alla Latinamerikanska länder? 

Jämför USA:s politik emot Västeuropa med politiken emot Latinamerika under 50- och 60-talen.

Hur ändrades politiken under 80- och 90-talen från USA och Sovjet? 

Skriv en kort text till de fyra sista rubrikerna.

 

I Gudfadern 2 så berättar Coppola om hur familjen Corleone först försöker etablera sig som casinoinnehavare på Kuba för att sen flytta verksamheten till Las Vegas. 

I filmsnutten får vi se Kuba precis innan revolutionen på Nyårsdagen 1959. 

Hur framställer filmsnutten Kuba? 

Vilka är männen runt konferensbordet och vem representerar de? 

Varför blir det revolution på Kuba enligt Coppola? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Frågorna till Skissernas museum 

 

Mindmap Mexikos historia 

 

 

Mexikos historia

 

 

 

 

 

 Perón och Argentina

Marcha Peronista

Översatt:

We, the Peronist lads
Shall be victorious, all united
And, as always, we shall issue
A cry from our hearts:
 
"Long life to Perón! Long life to Perón!"
 
To honour that great Argentine man
Who knew how to conquer (the hearts)
Of the great masses
Fighting against capital.
 
[Chorus:]
Perón, Perón... You're so great!
My general, how worthy you are!
Perón, Perón, great leader:
You're the first among all the workers!
 
Thanks to the social principles
That Perón has established,
The entire nation is united
And they cry from their hearts:
 
"Long life to Perón! Long life to Perón!"
 
To honour that great Argentine man
Who worked incessantly
So that, among the people,
Love and equality would rule.
 
[Chorus:]
Perón, Perón... You're so great!
My general, how worthy you are!
Perón, Perón, great leader:
You're the first among all the workers!
 
Let's follow the example
Of that Argentine male
And, following on his footsteps,
Let's all cry from our hearts:
 
"Long life to Perón! Long life to Perón!"
 
Because that glorious Argentina
With which San Martín once dreamed,
Is the effective reality
That we all owe to Perón.
 
[Chorus:]
Perón, Perón... You're so great!
My general, how worthy you are!
Perón, Perón, great leader:
You're the first among all the workers!

https://lyricstranslate.com

Frågor:

Kan du visa på att Perón tar stöd av arbetarklassen med hjälp av videoklippen? 

Varför sjunger man till Peróns ära? Vad är syftet med en marsch?

Vilka grupper i samhället framhäver marschen? Varför det?

 

Perón vinner valet 1946

Visa på tecken Perón har stöd från arbetarklassen. 

Utan att veta, tror du att bilderna som skickats ut är godkända av Perón eller inte? 

 

Begravningen av Evita

Vi tänker oss att du är utrikesreporter i Argentina 1952 och ska rapportera hem några rader till din tidning, vad skriver du? 

 

Perón förlorar makten

Hur förklarar videon att Perón förlorade makten? 

 

Evita och Perón idag

Varför är Evita så stor idag i Argentina? Varför hyllar människorna i inslaget henne? 

Populärkulturell framställning av Peróntiden

Hur sammanfattar filmklippet med Madonna Peróntiden i Argentina? Positiv, negativ eller neutral? 

 

Bonusfråga: 

Hur mycket bättre sjunger Elaine Page än Madonna?