Gå en guidad tur på Riksdagen.

Vi använde oss av 
.

Frågor till filmturen.

  1. När infördes allmän och lika rösträtt i Sverige?
  2. När blev den första kvinnan invald i Riksdagen?
  3. Beskriv KU:s kontrollmakt.
  4. Hur går arbetet i ett utskott till? 
  5. Vilken roll har Talmannen i Riksdagen?
  6. Beskriv riksdagsledamotens arbete.
  7. Hur går arbetet i Kammaren till?