Riksdagens kontrollmakt

Läs på Riksdagens hemsida kontrollmakten, http://www.riksdagen.se/sv/sa-funkar-riksdagen/riksdagens-uppgifter/kontrollerar-regeringen/

Svara på frågorna:

  1. Vilka är Riksdagens verktyg för att kontrollera Regeringen?
  2. Vilken funktion fyller KU-granskningarna?
  3. Vad innebär en KU-anmälan?
  4. Är KU-utfrågningarna offentliga?
  5. Vad är en Interpellation?
  6. Vad är Frågestund?
  7. Hur fungerar Misstroendeförklaringar?
  8. Vilken funktion har JO?
  9. Hur arbetar Riksrevisionen?
  10. Vi tänker oss att Uppdrag Granskning på SVT avslöjar att Utrikesministern har tagit emot mutor i form av en lägenhet av ett fackförbund, hur skulle Riksdagen arbeta med fallet nu?