Grupparbete partierna

Ni ska arbeta med en hemsida om ert parti och redovisa på den. I klassmenyn hittar du instruktioner hur du gör en hemsida. Jag har delat in er i grupper, de ligger på Vklass. 

Gör en site som innehåller tre sidor (minst):

a)  Vilken/vilka ideologier har ert parti sina rötter i? Hur märks det i partiets politik tycker ni?

      Välj ut två frågor där man kan se det ideologiska arvet tydligt i ert parti. Vad tycker ert parti om utbildningspolitiken? Välj en egen fråga att redovisa. 

      Vilka lösningar förespråkar ditt parti på dessa frågor?

I tidsplaneringen kan ni se att ni ska vara färdiga med era hemsidor på tisdagen sista veckan. Efter lovet så utgår vi från dem och debattera.