Presentation av FN

 

AMZN 2016 10 31 19 49 04

 

FN:s organisation

FN bildades efter andra världskriget för att förhindra mellanstatliga konflikter och brott emot de mänskliga rättigheterna. Det är alltså en organisation som arbetar mellanstatligt och mot just stater. 

FN arbetar genom olika organ och råd. Dess stora församling heter Generalförsamlingen och är bara rådgörande för stater. Viktigast är Säkerhetsrådet (rummet som jag har tagit en selfie i på bilden ovan :-) ).

Alla stater är suveräna och kan därför inte tvingas att göra något, den enda i FN kan häva suveränitetsprincipen är Säkerhetsrådet. 

 

 

 

 

 

 

FN bildades efter andra världskriget för att förhindra ett nytt världskrig och ett nytt folkmord likt Förintelsen. Vi använde den här presentationen på lektionen