Historien om tre länder

 

Expertråd åt FN

Du har blivit utsedd att ge råd till FN:s Säkerhetsråd kring hur de ska hantera en konflikt i området du kan se på kartan ovan. 

Du är expert på ett av de inblandade länderna. 

 

Efter att ha läst om på om ditt land så blir ni indelade grupper om fyra (en expert per land)

Nu kommer ni i er lilla expertgrupp att få ett antal frågor att reda ut. Ni ska resonera kring frågorna och komma fram till ett expertråd till FN:s Säkerhetsråd. Ni ska alltså inte tala för ert lands intresse utan försöka hitta en fredlig lösning i regionen som leder till varaktig fred. 

Detta har händer idag:

  • Ballonien drabbas av en misslyckad skörd. Detta leder till att landets ekonomi ytterliggare drabbas.
  • I ett försök att vända de inhemska blickarna från problemen plus att sno ekonomiska medel ger sig Balloniska styrkor in i Nord-Malmö (som tillhör Andersonien, men har tillhört Dummedasien) och ockuperar området. Malmöiterna får nu internationell uppmärksamhet och en frihetsgerilla bildas i provinsen, de vill göra hela Malmö fritt.
  • Internationella påtryckningar säger till Ballonien att lämna området. Ballonien vägrar.

Uppgifter till gruppen:

FN:s Säkerhetsråd har möjlighet att sätta in styrkor, men problemet är att Ryssland och Kina är utrikespolitiskt allierat med Ballonien. Andersonien och Christiania är medlemmar i NATO.

Vilka konflikter kan ni se som högst troliga som konsekvenser av att Ballonien går in i Malmö?

Hur tror de olika folkgrupperna kommer att reagera (göingar, malmöiter etc)? Skapar detta en etnisk konflikt i Dummedasien? Någon annanstans?

Vilka risker finns det att konflikten sprider sig i regionen? Vilka nationer kommer att deltaga, på vems sida ställer det sig? Konflikter innebär en rubbning av maktbalansen, kommer detta att påverka situationen?

Granska området utifrån etniska, religösa, politiska och ekonomiska faktorer. Kan man hitta möjliga konflikter eller konflikt lösningar ur detta perspektiv?

Använd era kunskaper från lektionerna, försök spåna fram ETT scenario hur ni tror att regionen ser ut om fem år? (Följ någon typ att tankekedja. Tex vi tror att Andersonien går in med styrkor, vilket leder till att Christiania pissar på tallfället och ger sig in i Ballonien vilket leder till etc etc etc).

 

Hur ska ni lösa ert scenario, hur ska freden bli möjlig?