Konflikt, krig och konfliktlösning SH1

Vad är ett krig? 

Eftersom att FN kan ingripa om krig råder mellan två eller flera stater så måste vi ha bestämt vad som är ett krig. Om danska soldater kastar snöbollar på mig, är det krig då t ex? 

Vi gick igenom olika kriterier för vad ett krig är men innan det så tittade vi på hur FN arbetar för fred, och vilka vägar de försöker få stater att ta innan krig bryter ut. Detta förebyggande arbete är viktigt för FN. 

För att det ska vara ett krig så krävdes det ett visst antal döda, att vissa vapen används, att en krigsförklaring finns eller att Säkerhetsrådet anser att det är krig. Ju fler av kriterierna som är uppfyllda desto säkrare på att det är ett krig kan vi vara. 

Videoinspelning av genomgången: