Analysera en konflikt.

Alla grupper ska titta på:

a)Är någon stat mer skyldig till att det är en konflikt i området anser ni?

b)Lista tre andra orsaker till konflikten?

c)  Hur har FN försökt lösa konflikten?

d)Vad kan FN göra enligt er för att lösa konflikten?

Alla grupper ger en bakgrundshistoria till er konflikt.

Konflikterna:

1.    Afghanistan

2.    Cypern

3.    Etiopien – Eritrea

4.    Georgien

5.    Nagorno-Karabach

6.    Jemen

7.    Kashmir

8.    Kongo-Kinshasa

Material hittar ni på https://www.ui.se/landguiden/konflikter/ (Kolla bibliotekets hemsida hur ni gör för att nå detta utanför skolans nätverk)

Instruktioner 

Redovisningarna ska vara ca 15 minuter långa. Det betyder att om ni bara har 7-8 minuter så har ni nog inte gått på djupet tillräckligt med frågan och inte analyserat tillräckligt. Om ni istället har 20-25 minuter material så har ni inte gjort tillräckligt urval av fakta. 

Presentationerna ska göras med hjälp av nyckelord på en powerpoint eller motsvarande. Tänk på att försöka förklara vad ni har kommit fram till i gruppen snarare än att återge exakt en text. Det är jättesvårt att komma ihåg ett manus och lätt att man kommer av sig och blir nervös. Det är mycket enklare att förklara vad man menar med ett nyckelord. Alla människor kommer av sig ibland och glömmer att säga vissa saker. Det spelar ingen roll för presentationen - huvudsaken är att ni förklarar så era klasskamrater förstår och lär sig något om den konflikt som ni är inlästa på. 

 

 E  C  A

Presentationen återger fakta från andra källor utan bearbetning.

Powerpoint eller annat hjälpmedel är svårt att följa med i 

Urval av fakta är sporadiskt

Analysnivån är mycket grund

Presentationen återger relevant fakta 

Powerpoint eller annat hjälpmedel är möjlig att följa med i 

Urval av fakta är relevant

Analysnivån är god men indirekt, det är jag som publik som får göra slutsatserna

Presentationen analyserar relevant fakta.

Powerpoint eller annat hjälpmedel är kopplade till vad gruppen presenterar

Urval av fakta är relevant och kopplat till analysen

Analysnivån är god. Det är analysen som står i centrum.