Genomgång av utbud och efterfrågan

Vi började med att prata om det ekonomiska kretsloppet och hur de fyra aktörerna (Hushåll, Företag, Offentlig sektor och Kreditinstituten) samverkar i ekonomin. Grundteorin kring hur pengar flödar mellan dessa är teorin om Utbud och o Efterfrågan. 

Du kan ladda hem powerpointen genom att klicka på den här raden.