Grattis, du är Finansminister!

 

Du har avancerat och blivit finansminister i Sverige minsann. Glad i hågen (och med tanken i bakhuvudet att värre idioter än du har klarat jobbet innan) så tar du dig an uppgiften.

Du ska presentera ett fempunktsprogram för hur Sverige ska ta sig ur den ekonomiska svacka som Coronaepidemin skapar.

Ditt program måste innehålla svar på följande problem, annars kommer journalisterna på Aftonblaskan att bli tossiga:

  • Ungdomsarbetslösheten väntas stiga till så mycket som 20 %, vad föreslår du för lösningar / mildrande åtgärder på det?
    • Arbetslösheten för alla andra grupper i samhället ökar också.
  • Sverige är beroende av sin export och import, hur ska du hjälpa företagen och hushållen med det?
  • Tänker du höja eller sänka skatterna?
  • Vill du att räntan ska höjas eller sänkas?
  • Inflationstakten måste hållas under 2%, hur ska dina åtgärder anpassas efter det övergripande målet?

Instruktioner till uppgiften:

Du får svara på varje punkt för sig men bör skriva ett sammanfattande utredande svar mot slutet för att visa att du resonerar med hjälp av flera siffror för de högre betygen. Tänk på att använda relevanta begrepp och teorier.

Ditt svar får vara max 2 A4 maskinskriven text, 12 pt.

Inlämning på Vklass på fredag 13 november kl 2355 senast.

 

Siffror och andra källor:

https://www.konj.se/publikationer/konjunkturlaget.html

https://www.ekonomifakta.se/

https://www.scb.se/hitta-statistik/sverige-i-siffror/samhallets-ekonomi/

https://www.svd.se/professor-vanlig-politik-biter-inte-mot-corona