Arkiv Material om det första världskriget som jag gjort genom åren:

 

Webbmaterial gjort efter en studieresa till Somme våren 2002, bilder material etc.

Orsaker till Första Världskriget och krigsutbrottet, Powerpoint.

Anteckningar orsaker till kriget.

Var kriget oundvikligt? Övning med hjälp av Peter Englunds text från hans hemsida.

Bilder som täcker kriget på västfronten. 

Staters motiv till att gå i krig 1914.

Simuleringsövning Versaillesfreden elevpapper. USAs papper. Storbritanniens papper. Frankrikes papper.