1800-talets politiska historia

Århundradet börjar med Franska revolutionen 1789. Anledningen till att historiker ofta menar att det är en startpunkt är att maktförhållandena inom de västeuropeiska staterna ändras i och med revolutionen. Det är definitivt slutet för enväldiga monarker. Att Upplysningens tankar och idéer också präglade revolutionen så mycket är viktigt. De idéströmningar som kommer efter revolutionen ger upphov till de politiska ideologierna konservatismen, liberalismen och socialismen. 

Den industriella revolutionen innebär också en stor förändring av människors levnadsvillkor. 

Napoleons erövringar i Europa gör att de andra stormakterna i Wienkongressen skapar ett system för att inte en enskild stat ska kunna skapa konflikter i Europa. 

När Tyskland enas så fungerar inte Wienkongressens maktbalans längre.