Instruktioner grupparbete om Kalla kriget.

Ni ska arbeta i grupper om 5 (i en grupp är ni 6 stycken). Ni ska göra en presentation på ca 15 min om ett av de arbetsområdena som ni ser på listan nedanför. Ni får själva bilda grupper med de ni vill arbeta tillsammans med men jag lottar ut vilka områden ni för efter det. Om ni inte bildar grupper så alla får vara med så lottar jag ut grupperna också. 

Ni får spela in en video innan och visa den istället för att hålla en muntlig presentation men då måste filmen vara publiktillvänd. Ni får väldigt gärna vara kreativa och tänka lite utanför boxen i era lösningar.

Arbetsområdena:

1.    Början på det kalla kriget. Händelser som ni ska titta på är Jalta- och Potsdamkonferensen, Churchills tal i Fulton, Det långa telegrammet, Polenfrågan 1946, Marshallplanen och Trumandoktrinen.

a.    Ni ska beskriva kort hur det kalla kriget började, de händelser som listas ovan ska räcka.

b.    Visa på vad sätt det var Sovjetunionens respektive USA:s fel att kalla kriget började.

2.    Utvecklingen av atombomben. Från Hiroshima till vätebomberna. Spionaffärerna och terrorbalansen är centrala händelser ni ska ta upp.

a.    Vem börjar terrorbalansen?

b.    Vissa historiker menar att tack vare kärnvapnen så blev det aldrig krig mellan USA och Sovjet – kan ni reda ut det?

3.    Staliniseringen av Östeuropa och Ungernrevolten 1956.

a.    Hur gick det till när kommunisterna tog makten i Östtyskland, Polen, Ungern, Tjeckoslovakien, Rumänien och Bulgarien?

b.    Vilka konsekvenser fick det för folket i dessa länder?

c.     Vilka konsekvenser för det kalla kriget fick Ungernrevolten?

4.    Kubakrisen och Latinamerika.

a.    Berätta om Castro och hans kupp, om Grisbukten och om hur nära världen var ett kärnvapenkrig under krisen.

b.    Hur löstes spänningarna?

c.     Hur agerar USA i resten av Latinamerika? Vad gör Sovjetunionen i Latinamerika?

5.    Vietnamkriget och 70-talet. Hur utvecklades kriget för USAs del?

a.    Berätta om de större händelserna under kriget.

b.    Vad hände hemma i USA under kriget?

c.     Vietnamrörelsen i Sverige – vad var det? Medias roll i protesterna.

d.    Vad var Tövädret under 70-talet.

6.    Berlinmurens historia. Från byggandet till fallet.

a.    Varför byggdes muren?

b.    Vad hände under 1989? Varför föll muren i Berlin detta år?

c.     Hur gick det till när de andra östländerna blev fria?

d.    Hur gick det till när Sovjetunionen föll samman.