Romarrikets uppgång och fall

 

En minut in i videon ungefär så ställs frågan "What have the romans ever done for us?"

Lista de saker som de sen tar upp:

Googla och ta reda en kort historia om vad romarna hade med dessa saker att göra. Vi avslutar med en liten klassdiskussion om detta.

 

 

 Genomgång av Romarrikets uppgång och fall:

 

 

I boken:

Romarriket kan du läsa om på sidorna 59 - 70

Frågorna på sidan 70. Besvara främst frågorna 2, 3, 4, 6 och 10.

 

Caesars liv 

 

 Militär erövrare i Gallien år 50 fKr

 

 Triumftåg in i Rom Dictator

 

 Mordet på Caesar år 44 fKr 

 

 

 Augustus utropas till Konsul