Caesars liv 

 

 Militär erövrare i Gallien år 50 fKr

 

 Triumftåg in i Rom Dictator

 

 Mordet på Caesar år 44 fKr 

 

 

 Augustus utropas till Konsul