Vad ska du göra de olika dagarna i FN-rollspelet? 

 

OM DU ÄR I UNSC 1, SPECPOL1, UNICEF1, OHCHR1 ELLER FAO 1:

På tisdagen 23 november ska ni börja med er UTSKOTTSFRÅGA. Den jobbar ni med hela dagen.

På onsdagen 24 november är ni lediga på morgonen. På eftermiddagen ska ni sitta i GENERALFÖRSAMLINGEN UNGA 2 och diskutera LIBYEN.

På torsdagen 25 november sitter ni i GENERALFÖRSAMLINGEN UNGA 2 hela dagen.

 

OM DU ÄR I UNSC 2, SPECPOL 2, UNICEF 2, OHCHR 2 ELLER FAO 2:

På tisdagen 23 november så börjar ni i GENERALFÖRSAMLINGEN UNGA 1 och diskuterar KRIGSFÖRBRYTELSER OCH IS-KVINNOR hela dagen.

På onsdagen 24 november på förmiddagen arbetar ni färdigt i GENERALFÖRSAMLINGEN UNGA 1. På eftermiddagen är ni lediga.

På torsdagen 25 november så sitter arbetar ni med er UTSKOTTSFRÅGA hela dagen.