Grupparbete inför Valet

Ni har valt valfråga på tavlan. 

Ni ska hålla en presentation av er valfråga på ca 15 minuter. Berätta för era klasskompisar vad som skiljer de olika partiernas politik åt i er fråga. Visa på huvudargument som de olika partierna har. Ni ska inte själva argumentera för eller emot, bara informera era klasskompisar så de får lite lättare att veta vad de ska rösta på i valet i höst. 

Det jag kan betygsätta är hur tydligt ni jämför de olika partierna och hur klart ni redogör för era klasskompisar. I första hand är det som vanligt gruppens insats som bedöms.