Rysslands geopolitiska läge

Idag arbetade vi med Ryssland och dess geopolitiska läge. Jag utgick ifrån denna powerpoint under lektionen.