USA och Kinas geopolitiska situation

USA

Vi tittade på USAs situation och utgick i från att USA hade fem övergripande strategiska mål:

  1. USA:s armé ska totalt dominera Nordamerika
  2. Inga andra makter får hota eller få inflytande i västra hemisfären
  3. Kontrollera alla sjövägar till USA för att förhindra en invasion
  4. Kontroll över världshaven för att garantera kontroll över världshandeln 
  5. Förhindra alla andra nationers försök att utmana sjöherraväldet

Vi tittade sen på hur Mexiko skulle kunna utmana dessa mål

Vi använde den här Powerpointen. Klicka här för att ladda ner den.

Kina

Kina är ett land som hotas av splittring. Det är ekonomin som håller samman landet idag men en ekonomisk kris skulle kunna destabilisera hela landet och därmed regionen. Då kanske Japan kan träda in och dominera regionen. Det skulle i längden kunna leda till en spänning med USA. 

Klicka här för att ladda hem powerpointen om Kina