Krigsförbrytelser

Folkrätten vilar i att stater kommit överens om att följa vissa avtal sinsemellan. Det kan närmast liknas vid att du bara skulle behöva följa de lagar du känner för och har erkänt. Du skulle alltså om du var en stat kunna hävda att eftersom du inte erkänt hastighetsbegränsningarna på våra motorvägar så får du köra precis så fort som du vill. 

För att komma till sans med detta ofog så har stater och FN enats kring vissa principer och avtal för att styra upp de vidrigheter som utspelar sig vid krig. GENEVEKONVENTIONERNA och HAAGKONVENTIONERNA är grunden i KRIGETS LAGAR. Tillsammans med betämmelser om de Mänskliga rättigheterna så utgör dessa grunden för hur stater får bete sig emot varandra. Efter Andra världskriget så skapades FN för att främja fred och samarbete. 

2002 skapades ICC den Internationella brottsmålsdomstolen i Haag, som har till uppgift att se till så att stater förljer Romstadgan

En stat kan bara bryta emot en internationell lag eller överenskommelse som de erkänt. 

Powerpoint som förklarar detta?

 

Video som förklarar Genevekonventionerna:

 

Regeringens text om internationella domstolar når du här.

I boken läste ni sidorna 445 - 447.

Frågor till avsnittet:

Vad reglerar Folkrätten? 

Hur skulle du definiera begreppet Folkrätt?

Vad regleras av Genevekonventionerna?

Vad menas med "olaglig kombatant?"

Vad är en tillfällig tribunal? Ge exempel på en sådan. 

Vad är en ständig krigsförbrytartribunal? 

Varför har USA inte ratificierat Romstadgan?

Vad är Krigsförbrytelser?

Ge två exempel på Brott mot mänskligheten?