AI - hot och möjlighet

Den plötsliga omställningen till distansundervisning har väckt frågan om skolans digitalisering igen. Hela samhället digitaliseras och robotofieras, fler och fler uppgifter som tidigare utfördes av människor görs nu av robotorar. Varu- och tjänsteproduktionen genomgår sin största förändring sedan den industriella revolutionen och det kommer så klart att påverka våra samhällen. Under er yrkestid så kommer denna förändring att ske och era barn kommer troligtvis leva i en digitaliserad värld som min generation bara sett på film. 

SVT har tre dolkumentärer på temat. 

AI - Hot eller möjlighet. En dokumentär serie i två delar. Titta på de delarna. Klicka på raden så kommer du till dokumentärsidan

Extra dokumentär för den intresserade:

En stat, Kina, har tagit övervakningsmöjligheterna till sitt yttersta. Dokumentären Det kinesiska experimentet tar upp det i en uppmärksammad dokumentär.Klicka här för att komma till den