Presentation av EU

Vi började presentationen med att titta på hur EU utvecklats från Andra världskriget och framåt. Efter kriget så var tanken att ett tredje världskrig skulle innebära slutet för mänskligheten rådande bland många beslutsfattare. Tanken på ett enat Europa hade funnits länge - Napoleon i början på 1800-talet var en ivrig påhejare t ex - och under 50-talet så organiserades Kol- och Stålunionen och Romfördraget som blev början på EG (Europeiska Gemenskapen). Med tiden så utökades samarbetet att gälla fler och fler områden. Från varor som skulle färdas fritt över gränser till tjänster, kapital och människor kan man förenklat uttrycka det. När samarbetet fördjupas och fler och fler länder går med så krävs det nya organisationsformer och därför kom EU att växa fram ur EG. 

Efter Murens fall så blev optimismen stark i världen och samarbetstanken vann mark. Många tongivande politiska ledare ville att Europa skulle bilda en form av Europas förenta stater (likt USA) och samarbete kring ekonomiska frågor stärktes. EMU och Euron var kronan på verket. 

2008 drabbades världen av Finanskrisen och 2015 drog Arabiska våren fram över Mellanöstern och satte igång en flyktingström främst från Syrien samtidigt som afrikanska flyktingar fortsatte att försöka ta sig in i ett allt mer stängt och ogästvänligt EU. 

Dessa två käftsmällar på EU-samarbetet och den följande Brexit som fullbordades i årsskiftet 20/21 har gjort att EU står inför stora förändringar just nu. Dessa ska vi diskutera längre fram när vi arbetar med Europafrågor. 

EU:s beslutsprocess

EU har tre organ som är inblandade i lagstiftningsprocessen.

Kommissionen. De lämnar förslag på lagar. Varje medlemsland har en Kommissionär. De är alltså 27 stycken idag.

Rådet (Ministerrådet). De består av ministrar från de olika medlemsländerna och beslutar tillsammans med Parlamentet.

Parlamentet. Folkvalda Europaparlamentariker. De beslutar tillsammans med Rådet.

 

 

 

 

Länk till Riksdagens EU på tio minuter (pdf)

Frågor till den broschyren och till genomgången:

1.     Vilka uppgifter har:

a)     Kommissionen

b)    EU-parlamentet

c)     Ministerrådet

2.     Vad är det som avgör vilka ministrar som sitter i ministerrådet?

3.     Vad innebär exklusiv respektive delad befogenhet?

4.     Vad innebär det att ministerrådet ofta fattar beslut genom konsensus och varför fattas beslut oftast på det sättet?

 

5.     Beskriv händelseförloppet när förslag blir till lag i EU!

Öppna upp blindkartan och fyll i de länder i Europa som du kan. Markera också de länder som är medlemmar i EU idag. Utan att kolla på en karta så klart. Klarar du alla 47 länderna??