Monarkin Andersonien

Naturtillgångar: Rikt på skog och mineraler, stora mängder av järnmalm. Mycket avancerad industri.

BNP/cap i USD: 87 320

% av BNP som går till militären: 10

Befolkning: 60 000 000

Språk: Andersoniska 93 % Malmöitiska 7%

Politiskt system: Demokrati, allierad med Christiania

Religion: Protestantisk

Minoriteter: 10 % av befolkningen tillhör gruppen Malmöiter som bor i fd Malmö som Andersonien ockuperar (se karta)

Kärnvapen: Ja

Brott mot mänskliga rättigheter: dömdes 1950 för rasdiskriminering av malmöiter

Viktiga historiska datum:

1634 Efter ett krig med Dummedasien så tillfaller Staden Malmö landet

1704 Hela provinsen Malmö tillfaller landet

1704-1809 Landet krigar med Dummedasien om provinsen Malmö. Landet Christiania stöder ömsom Andersonien ömsom Dummedasien.

1810 Freden i Hossan skrivs under och provinsen Malmö är för alltid en del av Andersonien

1898 Rösträtt införs för män av Andersoniskt ursprung

1923 En revolution rasar i landets södra delar, Ballonien bryter sig ur och bildar en egen stat.

1923 - 1928 Inbördeskrig, se Ballonien

1929 Ballonien invaderar och ockuperar södra provinsen Malmö

1932 Rösträtt för kvinnor

1935 - 1940 Under parollen "Varje gång vår herre skiter, föds det nya malmöiter" drivs en hetsig kampanj mot malmöiterna.

1940 - 1953 Landets Malmöiter driver på för att få ökade medborgerliga rättigheter.

1954 Malmöiterna får fullvärdigt medborgarskap och rösträtt. Lagar förbjuder diskriminering av Malmöiter.

1956 Landet spränger sin första atombomb

1959 Bildar försvarspakt med Christiania, huvudfiende är Ballonien.

1960 Syd-malmö försöker bryta sig loss från Ballonien, misslyckas.

1960 - idag, landet har en fantastisk ekonomisk utveckling och är nu rikast i världen.