Socialistkommunistiska Folkrepubliken Ballonien

Naturtillgångar: Rikt på olja och naturgas.

BNP/cap USD: 17 780

Befolkning: 25 000 000

% av BNP som går till militären: 35

Politiskt system: Socialistisk Diktatur

Språk: Andersoniska 100% (tillåter inte Malmöiterna att tala sitt språk)

Religion: Ateism

Minoriteter: Nej

Kärnvapen: Ja

Brott mot mänskliga rättigheter: Har upprepade gånger blivit dömda för tortyr och politisk förföljelse

Viktiga historiska datum:

1923 Kommunistisk revolution och bryter sig loss ifrån Andersonien.

1923 -1928 Inbördeskrig mellan kommunister och ickekommunister.

1929 Kommunisterna vinner

1929 Ballonien invaderar södra provinsen Malmö och ockuperar än idag detta område.

1959 Provspränger sin första atombomb

1960 Syd-Malmö försöker bryta sig loss från Andersonien men Ballonien vågar inte ingripa (eftersom Andersonien har kärnvapen)

1970 - 1983 Regelrätt krig med Christiania, Christiania tar oljerik landremsa som heter Kramfors.

1986 "Den nya tiden" - politiskt töväder, vissa politiska reformer genomförs. Slutar i fiasko 1993.

1993 Landet inleder sin "Ballt att vara i Ballonien"-isolering och satsar på självförsörjning av alla varor. Förtrycket ökar mot alla oliktänkande.

2006 Gränstvist med Dummedasien, små skärmytslingar ägde rum men Andersonien medlade och fick tillstånd ett vapen stillestånd.

2006 - idag, landet har svåra ekonomiska problem. Svält under 2013 och 2018. Alla högutbildade Ballonier försöker fly landet. Förtrycket är mycket stort idag.