Republiken Dummedasien

Naturtillgångar: Fiske, Jordbruk, Skog, saknar olja eller andra energitillgångar

BNP/cap: 67 600

Befolkning: 8 000 000

% av BNP som går till militären: 4

Politiskt system: Demokrati, Neutrala

Språk: Malmöitiska 30 % Göingska 30 % Dummedasiska 40%

Religion: Protestantisk

Minoriteter: Malmöiter 35 % Göingar 35 % Dummedasier 30%

Kärnvapen: Nej

Brott mot mänskliga rättigheter: Nej, landet är ett sant paradis med inget förtryck av någon.

Viktiga historiska datum:

- 1810, se de andra länderna

1836 Representanter från de tre folkslagen (se ovan) bildar Republiken Dummedasien. Kungen hade tidigare avgått och folken var helt överens.

1859 Göinge försöker bryta sig loss, men misslyckas.

1860 - 1890 Ekonomiska och politiska reformer

1893 Allmän rösträtt för alla invånare.

1929 Ballonien invaderar södra provinsen Malmö och ockuperar än idag detta område.

1960 Syd-Malmö försöker bryta sig loss från Ballonien, men Dummedasien vågar inte ingripa.

 

2006 Gränstvist med Ballonien, stora flyktingströmmar kommer från Ballonien. I övrigt verkligen landet Lagom, det går ganska bra med det mesta helt enkelt.