Republiken Christiania - Land of the brave!

Naturtillgångar: Oljerikt, bördiga jordar, en del minareter

BNP/cap USD: 15 325

Befolkning: 12 600 000

% av BNP som går till militären: 20

Politiskt system: Högerdiktatur, allierad med Andersonien.

Språk: Christianska

Religion: Romersk Katolsk

Minoriteter: Nej inte officiellt (15 % är dock malmöiter)

Kärnvapen: Har kunskap men inte utvecklat något kärnvapen

Brott mot mänskliga rättigheter: Politisk förföljelse och tortyr.

Viktiga historiska datum:

1500- 1800 Strider med Andersonien och Dummedasien

1813 Kungen störtas Republik inskaffas.

1916 Rösträtt för män och kvinnor

1920 Ekonomisk felsatsning på kamelnäring leder till depression i landet.

1927 Militärkupp mot den demokratiska regeringen.

1959 Bildar försvarspakt med Andersonien, huvudfiende är Ballonien.

1970 - 1983 Regelrätt krig med Ballonien, Christiania tar oljerik landremsa som heter Kramfors.

 

1992 - idag landet har en mycket stark ekonomisk tillväxt. Fortfarande inte en demokrati, styrs av militären.

 

 

 

Socialistkommunistiska Folkrepubliken Ballonien

Naturtillgångar: Rikt på olja och naturgas.

BNP/cap USD: 17 780

Befolkning: 25 000 000

% av BNP som går till militären: 35

Politiskt system: Socialistisk Diktatur

Språk: Andersoniska 100% (tillåter inte Malmöiterna att tala sitt språk)

Religion: Ateism

Minoriteter: Nej

Kärnvapen: Ja

Brott mot mänskliga rättigheter: Har upprepade gånger blivit dömda för tortyr och politisk förföljelse

Viktiga historiska datum:

1923 Kommunistisk revolution och bryter sig loss ifrån Andersonien.

1923 -1928 Inbördeskrig mellan kommunister och ickekommunister.

1929 Kommunisterna vinner

1929 Ballonien invaderar södra provinsen Malmö och ockuperar än idag detta område.

1959 Provspränger sin första atombomb

1960 Syd-Malmö försöker bryta sig loss från Andersonien men Ballonien vågar inte ingripa (eftersom Andersonien har kärnvapen)

1970 - 1983 Regelrätt krig med Christiania, Christiania tar oljerik landremsa som heter Kramfors.

1986 "Den nya tiden" - politiskt töväder, vissa politiska reformer genomförs. Slutar i fiasko 1993.

1993 Landet inleder sin "Ballt att vara i Ballonien"-isolering och satsar på självförsörjning av alla varor. Förtrycket ökar mot alla oliktänkande.

2006 Gränstvist med Dummedasien, små skärmytslingar ägde rum men Andersonien medlade och fick tillstånd ett vapen stillestånd.

2006 - idag, landet har svåra ekonomiska problem. Svält under 2013 och 2018. Alla högutbildade Ballonier försöker fly landet. Förtrycket är mycket stort idag.

 

 

 

 

 

 

 

 

 Aktörer och stater 

Aktörer 

Jag visade en i ärlighetens namn ganska tråkig pdf över olika aktörer. 

Vi tittade på stater och olika samarbetsorganisationer. De kunde vara överstatliga - alltså besluta över staten - och de kunde vara mellanstatliga - ett frivilligt samarbete kring en eller flera frågor som staten inte behöver lyda om den inte vill. 

NGO:s var ickestatliga samarbetsorganisationer som Amnesty. 

Media, religion, historia och företag spelade också roll. 

 

 Mindmup makt utr pol

 

Stater

Vad är en stat och hur definieras den?

Varför är Sverige en stat men inte Palestina? Det handlar om huruvida en stat är erkänd eller inte. För att bli erkänd och kunna få alla de rättigheter som en stat har internationellt så ställs det krav från andra stater. De kraven handlade lektionen om. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konfliktanalys för David 

Klicka någonstans på den här raden så laddar du hem dokumentet med uppgiften.

Presentation av FN

AMZN 2016 10 31 19 49 04

FN bildades efter andra världskriget för att förhindra ett nytt världskrig och ett nytt folkmord likt Förintelsen. Vi använde den här presentationen på lektionen