Presentation av FN

AMZN 2016 10 31 19 49 04

FN bildades efter andra världskriget för att förhindra ett nytt världskrig och ett nytt folkmord likt Förintelsen. Vi använde den här presentationen på lektionen

Vad kommer på provet?

till provet IRSH1

Allt material som ligger här på adjunkten på er SH-sida är material till provet. 

De instuderingsfrågor och frågor till materialet som ni fått under lektionerna är ju viktiga. 

Om du tittar i planeringen så ser du vad vi jobbat med under perioden fram till provet. 

Vi har följt den här röda tråden:

Vi började med att titta på de mänskliga rättigheterna och FN. Ni behöver så klart inte kunna rabbla alla de mäsnkliga rättigheterna. Jag gick igenom hur FN är organiserat och vad de olika delarna av FN fyller för funktion. Vi tittade extra noga på Generalförsamlingen och Säkerhetsrådet. 

Vi tittade också på olika aktörer på den internationella scenen och diskuterade kring vad en stat är för något. 

Ni arbetade med Krig och Krigets lagar genom att lösa instuderingsfrågor. 

Den sista delen som vi håller på med just nu är lite om Sveriges utrikespolitik. De frågor ni har under Utrikesministerns tal är en bra guide till vad man kan tänkas behöva kunna om den delen till provet. 

Ni kommer göra provet i Inspera - så ha med en laddad dator som kan hantera Safe Browser. Har ni inte gjort Insperaprov innan så säg till så visar jag på lektionen. 

 

Monarkin Andersonien

Naturtillgångar: Rikt på skog och mineraler, stora mängder av järnmalm. Mycket avancerad industri.

BNP/cap i USD: 87 320

% av BNP som går till militären: 10

Befolkning: 60 000 000

Språk: Andersoniska 93 % Malmöitiska 7%

Politiskt system: Demokrati, allierad med Christiania

Religion: Protestantisk

Minoriteter: 10 % av befolkningen tillhör gruppen Malmöiter som bor i fd Malmö som Andersonien ockuperar (se karta)

Kärnvapen: Ja

Brott mot mänskliga rättigheter: dömdes 1950 för rasdiskriminering av malmöiter

Viktiga historiska datum:

1634 Efter ett krig med Dummedasien så tillfaller Staden Malmö landet

1704 Hela provinsen Malmö tillfaller landet

1704-1809 Landet krigar med Dummedasien om provinsen Malmö. Landet Christiania stöder ömsom Andersonien ömsom Dummedasien.

1810 Freden i Hossan skrivs under och provinsen Malmö är för alltid en del av Andersonien

1898 Rösträtt införs för män av Andersoniskt ursprung

1923 En revolution rasar i landets södra delar, Ballonien bryter sig ur och bildar en egen stat.

1923 - 1928 Inbördeskrig, se Ballonien

1929 Ballonien invaderar och ockuperar södra provinsen Malmö

1932 Rösträtt för kvinnor

1935 - 1940 Under parollen "Varje gång vår herre skiter, föds det nya malmöiter" drivs en hetsig kampanj mot malmöiterna.

1940 - 1953 Landets Malmöiter driver på för att få ökade medborgerliga rättigheter.

1954 Malmöiterna får fullvärdigt medborgarskap och rösträtt. Lagar förbjuder diskriminering av Malmöiter.

1956 Landet spränger sin första atombomb

1959 Bildar försvarspakt med Christiania, huvudfiende är Ballonien.

1960 Syd-malmö försöker bryta sig loss från Ballonien, misslyckas.

1960 - idag, landet har en fantastisk ekonomisk utveckling och är nu rikast i världen.

 

 

 

 

 

Vi började med att lista olika aktörer i en mindmup:

Mindmup makt utr pol

 Historien om tre länder

 

Expertråd åt FN

Du har blivit utsedd att ge råd till FN:s Säkerhetsråd kring hur de ska hantera en konflikt i området du kan se på kartan ovan. 

Du är expert på ett av de inblandade länderna. 

 

Efter att ha läst om på om ditt land så blir ni indelade grupper om fyra (en expert per land)

Nu kommer ni i er lilla expertgrupp att få ett antal frågor att reda ut. Ni ska resonera kring frågorna och komma fram till ett expertråd till FN:s Säkerhetsråd. Ni ska alltså inte tala för ert lands intresse utan försöka hitta en fredlig lösning i regionen som leder till varaktig fred. 

Detta har händer idag:

  • Ballonien drabbas av en misslyckad skörd. Detta leder till att landets ekonomi ytterliggare drabbas.
  • I ett försök att vända de inhemska blickarna från problemen plus att sno ekonomiska medel ger sig Balloniska styrkor in i Nord-Malmö (som tillhör Andersonien, men har tillhört Dummedasien) och ockuperar området. Malmöiterna får nu internationell uppmärksamhet och en frihetsgerilla bildas i provinsen, de vill göra hela Malmö fritt.
  • Internationella påtryckningar säger till Ballonien att lämna området. Ballonien vägrar.

Uppgifter till gruppen:

FN:s Säkerhetsråd har möjlighet att sätta in styrkor, men problemet är att Ryssland och Kina är utrikespolitiskt allierat med Ballonien. Andersonien och Christiania är medlemmar i NATO.

Vilka konflikter kan ni se som högst troliga som konsekvenser av att Ballonien går in i Malmö?

Hur tror de olika folkgrupperna kommer att reagera (göingar, malmöiter etc)? Skapar detta en etnisk konflikt i Dummedasien? Någon annanstans?

Vilka risker finns det att konflikten sprider sig i regionen? Vilka nationer kommer att deltaga, på vems sida ställer det sig? Konflikter innebär en rubbning av maktbalansen, kommer detta att påverka situationen?

Granska området utifrån etniska, religösa, politiska och ekonomiska faktorer. Kan man hitta möjliga konflikter eller konflikt lösningar ur detta perspektiv?

Använd era kunskaper från lektionerna, försök spåna fram ETT scenario hur ni tror att regionen ser ut om fem år? (Följ någon typ att tankekedja. Tex vi tror att Andersonien går in med styrkor, vilket leder till att Christiania pissar på tallfället och ger sig in i Ballonien vilket leder till etc etc etc).

 

Hur ska ni lösa ert scenario, hur ska freden bli möjlig?