Presentation av FN

 

AMZN 2016 10 31 19 49 04

 

FN:s organisation

FN bildades efter andra världskriget för att förhindra mellanstatliga konflikter och brott emot de mänskliga rättigheterna. Det är alltså en organisation som arbetar mellanstatligt och mot just stater. 

FN arbetar genom olika organ och råd. Dess stora församling heter Generalförsamlingen och är bara rådgörande för stater. Viktigast är Säkerhetsrådet (rummet som jag har tagit en selfie i på bilden ovan :-) ).

Alla stater är suveräna och kan därför inte tvingas att göra något, den enda i FN kan häva suveränitetsprincipen är Säkerhetsrådet. 

 

 

 

 

 

 

FN bildades efter andra världskriget för att förhindra ett nytt världskrig och ett nytt folkmord likt Förintelsen. Vi använde den här presentationen på lektionen

 FN:s ingripande vid folkmord

Frågor till detta:

Vad vill Sveriges FN-förbund att FN ska göra mot Myanmars ledning?

Vilka organ eller råd vill de att FN ska använda mot Myanmar?

Vad är ICC? 

Vem kan dömas i ICC? 

Vad har hänt med de ansvariga i Myanmar efter uttalandet?

 

Länk till sidan 

 

 

 

 

 

 

 

Diskussionsövning FN:s problem

Först delar jag in er i fyra grupper. Ni ska diskutera och samla fakt och argument kring er fråga

Var grupp ska få ett problem först.

  1. FN som världspolis. Borde inte FN få större makt att straffa länder som inte följer de mänskliga rättigheterna? Vilka argument för och emot kan ni komma på? Tänk på sådana saker som kostnader och vem som ska ställa upp med soldater, hur övervakning att stater förljer beslut ska fungera? 
  2. VETO-rätten i Säkerhetsrådet, hur smart är den egentligen? Vilka argument kan ni hitta för och emot att den ska vara kvar? Vilka stater ska vara permanenta medlemmar i Säkerhetsrådet? Ska vi ha fler permanenta medlemmar? Byta ut några?
  3. FN bildades som en mellanstatlig organisation där statens inre angelägenheter inte ska lösas av FN men idag är många konflikter inte mellan stater utan förföljelse av minoriteter och inbördeskrig. Hur ska FN anpassas efter dessa förutsättningar.
  4. Agenda 2030 är ett nyckeldokument för FN:s arbete under de nästa tio åren. Bland annat så ingår åtgärder för att mildra klimathotet i detta dokument. Hur ska ett mellanstatligt FN utan egentlig makt lyckas driva igenom dessa viktiga punkter?

Ni får 30 minuter på er.

Nu ska ni sätta er fyra och fyra.

En från grupp 1, 2, 3 och 4 sätter sig runt ett bord. 

Den från grupp 1 börjar med att berätta för de tre andra vad de kommit fram till och hur de diskuterat och vilka argument de kommit fram till. Ni andra kan ställa frågor. Sen berättar den som satt i grupp 2, sen 3 och sist 4. 

Ni får ca 20 minuter på er 

Sen avslutar vi med en helklassdiskussion ca 20 minuter

 

Aktörer på den internationella arenan

Vi pratade på lektionen om hur det finns olika aktörer på den internationella arenan och hur de kunde påverka utrikespolitiska beslut. Jag använde den här pdf-filen för försöka förklara hur det hängde ihop.