Arbetsområden Krig och konflikter SH2. 

Lista konflikter:

 1. Ryssland – Ukraina – Georgien – fd Sovjet
 2. Katalonien – separatism (Skottland, Lega Nord)
 3. Kurdernas situation
 4. Afghanistan Indien – Pakistan
 5. Iran – Saudiarabien, Mellanöstern Syrien.
 6. Kina – Spänningar i Asien.
 7. Koreahalvön
 8. Kongo och konflikterna kring sjöarna. Sudan, Etiopien och Eritrea.
 9. Venezuela och vänstervågorna.
 10. USA – Ryssland – Kina Globala perspektiv

Lektioner om områden:

 • Område 1: Separatism och splittring. 1 o 2, 10
 • Område 2: Mellanöstern och den muslimska världen. 3, 4 och 5, 10.
 • Område 3: Asien, 4, 6 och 7, 10.
 • Område 4: Afrika. 8, 10
 • Område 5: Latinamerika 9, 10

Vad kan man syssla med?

 • Historisk bakgrund
 • Orsaker till konflikt idag
 • Lösningar:
  • FN? EU? Sverige?
  • Mellanstatlignivå?

Jag ger historisk bakgrund åt alla. Ni i grupp förbereder ett seminarium och vi diskuterar er grupps konflikt. Avslutar med klassdiskussion.

Jag kommer bedömma era seminarieinsatser efter den här mallen: 

Förmåga / Betyg

E

C

A

Faktakunskaper

Osäkert, en del faktafel kan förekomma. Grundläggande förståelse för konfliktorsaker visas.

Säkerhet i faktahantering för att visa på konfliktorsaker.

Nyanserad faktahantering, olika perspektiv, används för att visa på konfliktorsaker.

Analysförmåga

Orsaker återges men det saknas reflektion

Olika orsaker redovisas och enkel jämförelse görs. Viss reflektion sker.

Nyanserade och analytiska reflektioner kring orsaker görs.