Svenska domstolar och brott.

Vi ska idag gå igenom tre områden 

1. Olika juridiska områden

2. Olika domstolar och instanser

3. Frihetsberövande och regler för det. 

1. Olika juridiska områden.

Videon förklarar skillanden på civil-, förvaltnings-, och straffrätt. 

 Frågor:

1. Förklara skillnaden mellan civil- och förvaltningsrätt för en person från Staffanstorp.

2. Hittar du alla landets lagar i lagboken? 

2. Olika domstolar

 Frågor:

3. Samme Staffanstorpare undrar vad en instans är för något, förklara det för hen. 

4. Palmemordet började inte i Högsta domstolen, varför det? 

5. Vilka är de tre instanserna i en civilrättslig tvist?

3. Frihetsberövande

I videon så förklarar jag hur frihetsberövandet kan ske i olika nivåer: Förhör - Gripande - Anhållan - Häktning. 

 Frågor:

6. Det verkar vara en frågvis Staffanstorpare du fått på halsen för nu vill hen veta vad det är för skillnad på att vara Anhållen och Häktad. Förklara det är du snäll. 

7. Vem bestämmer om a)Gripnade? b) Anhållan? c) Häktning?

8. Varför låter vi inte Polisen ta hand om alla beslut?