Konstruera ert bästa statsskick

Ni ska i grupper konstruera ett eget statsskick, 2-4 stycken. Gör en presentation så ni kan visa hur ni tänkt för resten av klassen och mig. Ni jobbar med detta på lektionerna den 12 och 19 maj och 26 maj tittar vi på era statsskick och diskuterar dem.

Ni ska ha med följande funktioner:

 1. Regeringschef
 2. Verkställande makt
 3. Lagstiftande makt
 4. Statschef
 5. Ni måste utforma ert statsskick så att det uppfyller ”antingen eller”. Alltså, ska ni vara en enhetsstat? Ska ni  flerkammarparlament? Motivera varför ni valt som ni gjort. 
 • Ni får sno befintliga namn eller hitta på egna på de som ska utföra de angivna funktionerna. Kungen kan alltså kallas något annat även om det är en monarki ni ska ha. 
 • Ni ska ange till vilka funktioner ni vill ha folkvalda politiker. 
 • Ni ska ange hur ofta ni tycker att det ska vara val till de olika funktionerna.
 • En person/församling kan ha mer än en uppgift. Regeringen i Sverige kommer med förslag och verkställer beslut, så måste det ju inte vara.
 • Tänk på att flera personer och församlingar kan dela på ansvaret. Ni kan ge någon makt att avsätta den andra helt enkelt.
 • Målet är att skapa ett så effektivt och demokratiskt system som möjligt.

Examination Utländska statsskick

Jag vill att ni skriver texten i Google Classroom så jag kan ha lite koll på närvaro och annat. 

s17cdSH3 classroom

Logga in där och skapa ett dokument som du börjar svara i när lektionen börjar.

Inlämning gör vi i Classroom också för enkelhetens skull.

Uppgiften:

 • Utgå ifrån Sverige och vårt statsskick.
 • Genomför tre förändringar av statsskicket som enligt dig skulle göra Sverige mer demokratiskt.
 • Du ska använda dig av de begrepp som vi har använt under lektionerna.
 • Visa tydligt hur du förändrar det svenska statsskicket och beskriv noggrannt de förändringar du gör.
 • Motivera tydligt hur dessa förändringar bidrar till ett mer demokratiskt Sverige än idag. 

Lämna in uppgiften senast kl 2359 i kväll. Lämna in den i Classroom där du också skriver den. 

USA väljer president.

Partierna utser en kandidat

USA har ett annorlunda system jämfört med vårt. I USA är partierna väldigt lösa och oviktiga organisationer. Trump har t ex aldrig varit aktiv i republikanska partiet, eller ens medlem, Bernie Sanders har suttit i Senaten som oberoende och är inte heller aktiv i det demokratiska partiet. Partierna är mer att se som organisationer för att anordna val än politiska partier som sysslar med opinionsbildning och representerar folket som i Europa. 

Inför varje val så väljer ett antal människor att ställa upp som kandidat för ett parti i ett val. Dessa kandidater tävlar mot varandra och den som får mest stöd blir partiets kandidat. 

Denna process görs i Primaries och Caucuses. Det förklaras i videon här:

 

 

 

Statsskick i andra länder

Statsskick betyder helt enkelt hur ett lands styrs. Sverige har ju valt att ha en Riksdag och en Knug med USA har valt att ha Högsta Domstol och en Kongress t ex. Hur dessa olika statsskick är uppbyggda har vi ägnat några lektioner åt. Varje statsskick består av ett antal "klossar", ett antal begrepp, som vi gått igenom och förklarat. 

Titta på videon

 

Statsskick i andra länder

Statsskick betyder helt enkelt hur ett lands styrs. Sverige har ju valtt att ha en Riksdag och en Knug med USA har valt att ha Högsta Domstol och en Kongress t ex. Hur dessa olika statsskick är uppbyggda har vi ägnat några lektioner åt. Varje statsskick består av ett antal "klossar", ett antal begrepp, som vi gått igenom och förklarat. 

Titta på videon

 

Uppgiften Konstruera ert eget statsskick.

Ni delade in er i grupper om ca 4 elever. 

Ni ska ändra det svenska statsskicket så att det blir mer demokratiskt. Ni har fritt fram att ändra alla nivåer och delar av det. Ett slugt sätt att göra uppgiften är att:

 • Identifiera ett antal problem och svagheter i vårt statsskick idag.
 • Lösa dem genom att ändra 
 • Motivera och visa hur det är mer demokratiskt med er ändring.

Ni ska lämna in två saker till mig. 1) En powerpoint som pedagogiskt förklarar ert statsskick. 2) En skriftlig motivering till hur era förändringar stärker demokratin i Sverige. 

Inlämning sker i Vklass efter lovet.