Genomgång av Andra världskriget

Vi började med att titta på orsakerna till kriget, vi spårade några bakomliggande orsaker och kom fram till att utlösande orsak var Molotov-Ribbentroppakten i augusti 1939.

Invasionen av Polen var den direkt utlösande händelsen i sept 1939. 9 april 1940 invaderades Danmark och Norge och i maj 1940 invaderades Frankike, Nederländerna, Belgien och Luxembourg. När tyskarna försökte invadera Storbritannien så misslyckades de. 

Den 22 juni 1941 så inleds det tyska anfallet emot Sovjetunionen, Operation Barbarossa. Det är i samband med denna invasion som massmordet på judar tar fart. 

1942 1943 börjar krigslyckan vända för nazisterna. 

Videoinspelning av hela genomgången.